Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
71 372 15 70 sklep@harfa-harryson.com.pl PL / zł
Język
Waluta

Wysyłka - Harfa-Harryson

§ Dostawa


1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o szacowanej liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji Dostawy i realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta składa się z czasu kompletowania Towaru oraz czasu dostarczenia przesyłki przez Dostawcę.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany przez Sprzedawcę, liczony jest w Dniach Roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności za Towar, zgodnie z §5 ust. 2 oraz rodzaju Dostawy wybranej przez Klienta.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W wykonaniu Umowy Sprzedaży Dostawca świadczy usługi Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej.
6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) Sprzedawca informuje Klienta na adres e-mail podany na Koncie Klienta o nadaniu przesyłki.
7. W chwili dostarczenia Towaru Klient, może zostać poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru. W momencie Dostawy Klient zobowiązuje się sprawdzić stan przesyłki w obecności dostarczającego przesyłkę w imieniu Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od dostarczającego przesyłkę w imieniu Dostawcy, spisania właściwego protokołu. Po podpisaniu potwierdzenia odbioru Towaru, Klient winien sprawdzić czy produkt nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń. Klient powinien zachować potwierdzenie odbioru produktu na wypadek ewentualnych późniejszych kontaktów ze Sprzedawcą.
8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przeciwnym razie Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta w Sklepie Stacjonarnym przez kolejne dwa Dni Robocze od daty doręczenia Klientowi wiadomości elektronicznej w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”.
8.1. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Klienta w wyżej określonym terminie nie będzie możliwy, strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.
8.2. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta w terminie określonym powyżej / Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Klientowi stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany na Koncie Klienta. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie zostanie anulowane.
8.3. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastrzeżone na jego rzecz w pkt. 8.2, w terminie 14 (czternastu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru (określonego zgodnie z postanowieniami w pkt 8, 8.1, 8.2, ). Klient ani Sprzedający nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odstępnego, odszkodowania, zwrotu kosztów itp.
8.4. W celu odbioru Towaru, Kupujący przedstawi Sprzedającemu wydruk potwierdzenia Zamówienia lub numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony w treści Potwierdzenia Zamówienia). Sprzedający może żądać, aby osoba odbierająca Towar okazała dowód tożsamości (w celu jej identyfikacji jako Kupującego lub osoby upoważnionej przez Kupującego).
9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy Paragon albo Fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Stanowią one potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. Dodatkowo przy wysyłce kurierem GLS istnieje możliwość zmiany terminu oraz miejsca poprzez otrzymanego maila potwierdzającego nadanie paczki. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
11. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta.
Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki